<h2>Καλωσήρθατε στην σελίδα μας!</h2> <h2>Σπόροι λαχανικών</h2> <h2>Βολβοί Φθινοπώρου - Άνοιξης</h2> <h2>Γεωργικά Φάρμακα</h2> <h2>Είδη κήπου - Φυτοχώματα</h2>
Previous Next
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή για να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν το αγροτικό τιμολόγιο. Στα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ (Αριθμό Φύλλου 814 με ημερομηνία έκδοσης 14 Μαρτίου 2017), περιλαμβάνεται και η άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις). Όσοι ήδη διαθέτουν νόμιμη άδεια θα μπορούν να πάρουν μια βεβαίωση από τις κατά τόπους Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) την οποία θα καταθέσουν στη ΔΕΗ. Το πρόβλημα υπάρχει για όσους δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια και χρησιμοποιούσαν αγροτικό ρεύμα. Ο νέες εγκρίσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς λόγω έλλειψης προσωπικού και γραφειοκρατίας.
Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι «δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος φέρονται αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας περί τους 230.000 καταναλωτές. Από την εμπειρία μας, που επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος. 
Είναι προφανές ότι αυτό δρα σε βάρος τόσο της ΔΕΗ όσο και των πραγματικών δικαιούχων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου και ζητά τόσο την κατανόηση όσο και τη συνεργασία των αγροτών.
Η ΔΕΗ καλεί για μία ακόμη φορά τους αγρότες σε συνεργασία, ώστε τελικά να εξαλειφθεί το νοσηρό φαινόμενο κατάχρησης ενός προνομίου που έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα».
Προβλήματα στην έκδοση αδειών
Η έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι πολύπλοκη για τον παραγωγό γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει μεγάλη γραφειοκρατία. Από την άλλη οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αδυνατούν να εκδώσουν τις νέες άδειες χρήσης νερού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω έλλειψης προσωπικού και μεγάλου όγκου εργασίας.
Για έκδοση άδειας χρήσης νερού ο κάθε παραγωγός καλείτε από την κάθε αρµόδια υπηρεσία (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.α.), να αποδείξει κάθε φορά εκ νέου το μέγεθος των καλλιεργειών του, προσκοµίζοντας, εκτός από τη δήλωση ΟΣ∆Ε, διάφορα δικαιολογητικά (ενοικιαστήρια, χαρτογραφήσεις κ.λ.π.) δύο και τρεις φορές, καθιστώντας την όλη διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Αυτό έχει σαν επακόλουθο το χάσιµο πολύτιµου χρόνου και την οικονοµική επιβάρυνση του παραγωγού για τη συνεχή έκδοση των ίδιων δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Δημήτρη Μήλιου, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου, «υπάρχουν 23.500 περίπου αιτήσεις σε εκκρεμότητα στη Διεύθυνση. Η υπηρεσία καλείται να εξετάσει τις χιλιάδες αυτές αιτήσεις είναι αδύνατο, καθώς έχει μόνο 5 υπαλλήλους. Έτσι υπηρεσία μας το 2017 εξέδωσε 935 άδειες χρήσης νερού. Με αυτούς τους ρυθμούς θα χρειαστούμε 22 τουλάχιστον χρόνια για να καλύψουμε το σύνολο των αιτήσεων».
Από την πλευρά του ο κ. Κοσμάς Κελεσίδης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου, αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι «για έκδοση νέων αδειών υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Τους συγκεκριμένους φακέλους τους εξυπηρετούμε κατά προτεραιότητα. Ωστόσο έχουμε και να ελέγξουμε φακέλους και άλλων προγραμμάτων (νιτρικά κ.α.). Εκδίδουμε περίπου 800 άδειες κάθε έτος».
Διαβάστε το ΦΕΚ